Fizik Nedir ?


Fizik en temel bilimdir.

Bilim, etrafımızdaki dünyayı anlamak için gösterilen, mantık çerçevesinde organize çabadır. Hatta “fizik” kelimesi, Lâtince “doğa”=”physis” kökünden gelir.
 
Organize derken?
 
Yani her biri bir doğa olayı ile ilgili açıklamalar kümesi değildir; bir açıklama farklı olayları açıklayabilmeli ve en önemlisi; bu açıklamalar kendi içinde tutarlı olmalıdır. Örneğin, ayın doğuş ve batışını dünyanın dönmesi ile açıklıyorsanız, güneşin doğuş ve batışını Apollo’nun çektiği araba ile açıklayamazsınız.
 
Peki, “en temel” demekle neyi kastediyorsunuz? Diğer bilimlerin bir eksiği mi var?
 
Diğer bilimlerin (kimya, biyoloji…) ya da uygulama alanlarının (mühendislik, tıp…) kanunları, fizik kanunlarına dayanır; ilke olarak fizik kanunlarından türetilebilir. Örneğin, biyoloji canlıları inceler; canlı dokuları da proteinlerden yapılmıştır. Proteinler, hormonlar, enzimler büyük moleküllerdir, yani artık kimya önemli olmaya başlar. Moleküllerin yapı taşları da atomlardır; onları da fizik inceler. Maddenin en küçük yapıtaşları fiziğin konusu olduğundan, bu yapıtaşlarının özelliklerini biliyorsanız, maddeden oluşmuş her şeyin her davranışını ilke olarak hesaplayabilirsiniz.
 
 
Fizik öğrenelim, başka bir şey öğrenmeye lüzum yok o zaman…
 
Öyle değil. Bir başka analoji yapalım: Doğa dev bir satranç oyununa benzer… Bir satranç oyununu bir süre seyrederek, satranç kurallarını öğrenebilirsiniz: Fil çapraz gider, kale düz, v.s. Belki bilirsiniz, satrancın kurallarını bir kitaptan öğrenmek on beş dakikalık bir iştir. Ancak, kuralları bilmek, oyunun karmaşıklığını anlamanızı sağlamaz. İtalyan açılışını, Sicilya savunmasını anlamak tecrübe ister. Fizikçi, işte kural kitabını yazana benzer, mühendis ise
satranç ustasına. Yalnızca fizik kurallarıyla her şeyi bilmeye çalışmak da, bilmem kaç hamle sonrasını hesaplamaya çalışan satranç bilgisayarlarına benzer. O yüzden bir önceki soruda “ilke olarak” ifadesini kullandık. Sonuç olarak satrançta da teorik olarak bir oyunun mümkün olan tüm hamleleri hesaplanabilir, ama pratikte yapılamıyor.